Kraamzorg en het coronavirus

Bijgewerkt op 17 april 2020

Het coronavirus heeft momenteel een grote invloed op ons leven, zo ook op de kraamzorg. Aangezien u (binnenkort) kraamzorg ontvangt van Kraamzorg Eflin willen wij u enige informatie geven.

Kraamzorg Eflin heeft zich ten aanzien van het coronavirus goed voorbereid en alle medewerkers op de hoogte gebracht van het belang van hygiënisch werken en op welke signalen bij clënten en collega’s gelet moet worden.

Dagelijks beoordelen we daarom de situaties en stellen waar nodig ons beleid bij. Hierin hebben we continu contact met RIVM, de GGD, VSV’s, KSV en BO geboortezorg (branchevereniging).
Alle adviezen en richtlijnen die zij voorschrijven volgen wij op, waarbij de kraamverzorgsters aanvullend alle actuele richtlijnen en werkwijzen kunnen raadplegen bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) waar zij zijn ingeschreven.

Mocht een medewerker van ons besmet zijn met het virus of als er een verdenking is op een besmetting, dan wordt zij niet ingezet in de zorg.

De richtlijn houdt onder andere in:

 1. Al onze medewerkers volgen het hygiëne protocol dat bestaat uit:
  • Geen handen schudden;
  • Regelmatig handen wassen en papieren handdoekjes gebruiken;
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes (na gebruik direct weggooien);
  • Volgens de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van het RIVM deze al dan niet gebruiken;
  • Regelmatig reinigen van de telefoon.
 2. Medewerkers die het vermoeden van besmetting hebben, melden dit bij de huisarts en de leidinggevende. Zij volgen het advies om wel of niet te mogen werken op.

Invloed van Corona op de zorgverlening van Kraamzorg Eflin

De maatregelen die op dit moment gelden, houden in dat onze medewerkers bij hoesten en niezen in combinatie met koorts niet kunnen werken. Dat betekent dat we mogelijk met minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Dit kan van invloed zijn op de zorg die u van ons krijgt.

Alle geplande intake-bezoeken tijdens de zwangerschap komen, totdat de maatregelen vanuit de overheid zijn opgeheven, te vervallen en worden indien noodzakelijk vervangen door telefonische intakes.

Nieuwe intakes worden gepland na opheffing van de maatregelen van de overheid, u kunt zich wel gewoon inschrijven voor kraamzorg.

Om de kraamzorg zo goed mogelijk in stand te houden, heeft de landelijke brancheorganisatie aangegeven dat er GEEN KRAAMVISITE mag komen als de kraamverzorgende op dat moment bij je in huis is. Dat geldt ook voor bezoekers die geen ziekteverschijnselen hebben!

Ons dringende advies is om helemaal geen kraamvisite te ontvangen. Besef dat u, als kraamvrouw, en uw baby ook tot de kwetsbare groep behoren. Mocht u onverhoopt toch kraamvisite ontvangen, houd dan minimaal anderhalve meter afstand van de bezoekers en niet meer dan 3 personen.
Probeer het doen van boodschappen te beperken tot één keer per week of laat je boodschappen bezorgen.

Wanneer jijzelf of een van je gezinsleden corona-achtige klachten heeft, meld dit dan bij de inzet van kraamzorg en communiceer dit ook met je verloskundige. Bij twijfel kun je ook bellen met het landelijk telefoonnummer van het RIVM: 0800-1351.

Je verloskundige staat in nauw contact met de kraamverzorgende, maar zal zelf niet of nauwelijks langskomen. Deze maatregel moet voorkomen dat de verloskundige een eventuele besmetting meedraagt van de ene situatie naar de andere.

De adviezen kunnen per dag worden bijgesteld. We vragen jullie daarom om onze website en de overige sociale media kanalen goed in de gaten te houden. Bij vragen mag je je altijd richten tot ons, wij zijn te bereiken via telefoonnummer 06-36489944/ 06-34037500 of via de e-mail: info@kraamzorgeflin.com

Welke maatregelen kunt u als cliënt zelf nemen

Allereerst is het belangrijk om extra alert te zijn op uw eigen persoonlijke hygiëne. De belangrijkste maatregelen die u vooraf kunt nemen zijn:

 • Was vaker dan normaal je handen gedurende 20 seconden met water en zeep.
 • Heb je geen water en zeep ter beschikking, gebruik dan hygiënische handgel.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik in een prullenbak die je kunt afsluiten.
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog. Vergeet niet het kledingstuk wat je draagt regelmatig te wassen.
 • Blijf uit de buurt van mensen die niezen en hoesten. Neem minimaal anderhalve meter afstand.
 • Haal niet dagelijks boodschappen, maar doe dit bijvoorbeeld één keer per week of laat de boodschappen bezorgen.
 • Als u klachten heeft aan uw luchtwegen en u moet hoesten of niezen met of zonder koorts, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts om te overleggen wat u moet doen.
 • Laat Zorg in het kwadraat weten wanneer u klachten heeft, wanneer u getest moet worden door de GGD, of wanneer u een huisgenoot heeft die ziek is of besmet is met het coronavirus.

Enkele veelgestelde vragen omtrent kraamzorg en corona

Wat moet ik doen als ik denk dat ik besmet ben met het Coronavirus?

Als je het vermoeden hebt, dat je mogelijk besmet bent, neem dan contact op met de huisarts of de GGD. Zij kunnen je adviseren wat je moet doen.

Ik ben zwanger en wil me graag inschrijven voor kraamzorg. Kan dat?

Dat kan uiteraard, ga naar onze inschrijfpagina; een intake zal later plaatsvinden.

Zijn er nog intakes aan huis?

Alle, nieuwe en geplande, intake-bezoeken tijdens de zwangerschap komen te vervallen tot zeker 28 april.

Mag ik nog wel thuis bevallen als ik besmet ben met het Coronavirus?

Dit kun je het beste overleggen met je verloskundige.

Zijn er nu andere richtlijnen bij mijn bevalling?

Ook deze vraag kun beter even aan je verloskundige stellen.

Krijg ik nog wel kraamzorg en is het wel veilig een kraamverzorgende in huis te hebben nu geadviseerd wordt contact zoveel mogelijk te vermijden?

Ondanks alle maatregelen vanuit de overheid omtrent het coronavirus gaat onze kraamzorg gewoon door echter heeft het coronavirus vanzelfsprekend invloed op onze zorgverlening. We proberen onze kraamverzorgenden vanuit de organisatie hierin zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Dagelijks beoordelen we daarom de situaties en stellen waar nodig ons beleid bij. Ook houden we onze medewerkers frequent op de hoogte met updates. Hierin hebben we continu contact met RIVM, de GGD, VSV’s, KSV en BO geboortezorg (branchevereniging).

Alle adviezen en richtlijnen die zij voorschrijven volgen wij op. Tevens kunnen de kraamverzorgsters alle actuele richtlijnen en werkwijzen raadplegen bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ).

Mocht een medewerker van ons besmet zijn met het virus of als er een verdenking is op een besmetting, dan wordt zij niet ingezet in de zorg.

Kan ik gewoon kraamvisite ontvangen?

Om de kraamzorg zo goed mogelijk in stand te houden en voor de veiligheid van jou als klant en de kraamverzorgende, heeft de landelijke brancheorganisatie aangegeven dat er geen kraamvisite mag komen als de kraamverzorgende op dat moment bij je in huis is. Dat geldt ook voor bezoekers die geen ziekteverschijnselen hebben!

Ons dringende advies is om helemaal geen kraamvisite te ontvangen. Besef dat u, als kraamvrouw, en uw baby ook tot de kwetsbare groep behoren.

Wanneer komt de verloskundige langs?

De verloskundige komt in principe niet langs. Zij overlegt telefonisch met jullie en de kraamverzorgende. Mocht het noodzakelijk zijn, dan zal ze langskomen. De verloskundigen willen voorkomen dat ze een eventuele besmetting overbrengen van de ene kraamvrouw op de andere. Dat is de reden waarom ze in principe niet langskomen.

Mag ik nog wel borstvoeding geven?

Borstvoeding is de meest natuurlijke en effectieve manier om een baby te voeden. Moedermelk bevat alles wat een baby nodig heeft, naast de voedingsstoffen ook beschermende stoffen. Het is op dit moment niet duidelijk of het virus kan worden overgedragen via de borstvoeding. Wel is bekend dat allerlei immuunstoffen via de borstvoeding worden doorgegeven van moeder naar kind. Moeders die zijn blootgesteld aan een virus, gaan antistoffen en andere immuun-factoren aanmaken en geven dit via de moedermelk aan de baby door. Het is daarom belangrijk dat moeders borstvoeding (blijven) geven. Immers, als de baby geen borstvoeding meer krijgt worden ook de beschermende stoffen niet meer overgedragen. Het is uiteraard te allen tijde zeer belangrijk om goede hygiëne in acht te nemen. Ben je als moeder zelf besmet, dan kun je uit voorzorg beter wel een mondmasker dragen tijdens het voeden.

 • Meest recente berichten

 • Categorieën

 • Archief