Kraamzorg

Na de bevalling krijgen jij en je baby gedurende een aantal dagen kraamzorg.
Het aantal kraamzorg uren wordt tegenwoordig op grond van landelijke afspraken (Landelijk Indicatie Protocol) afgestemd op wat die ene moeder en dat kind echt nodig hebben in de kraamtijd. De behoefte aan kraamzorg verschilt per gezin en de situatie na de bevalling is daarop gebaseerd.

Het minimum aantal uren kraamzorg waar u recht op heeft, is minimaal 24 uur en maximaal 49 uur. Deze uren worden verdeeld over 8 tot 10 dagen. Het maximum aantal uren waarmee u voor een vergoeding in aanmerking komt, is 80 uur. In de 7e of 8e maand wordt bij het intakegesprek het aantal uren bepaald dat vergoed wordt. In de kraamtijd zal nogmaals beoordeeld worden of het aantal uren voldoende is.

De kraamverzorgende biedt tijdens deze periode, ondersteuning en begeleiding van de kraamvrouw en de baby. Wij verlenen ook assistentie aan de verloskundige bij een bevalling thuis.